Обосновани и сериозни цени на имоти в София

цени имоти софияДанните на Националния статистически институт сочат, че в България има повече от 50 000 имота, чиито помещения се обитават от четирима или дори повече хора. Едва в 70% от жилищата живее само едно семейство. Тенденциите в развитието на офертните цени на имоти в София обещава динамичен ръст. България отдавна е сред първенците в ЕС по отношение на собствеността на имотите. Около 90% от хората живеят в жилища, които са тяхна собственост. Въпреки това обаче площта, която се пада на човек от населението в страната ни, е сред най-малките на Стария континент - около 15 кв.м при 20 кв. м в Унгария и 41 кв.м в Германия. Новите проекти са естествен резултат от стремежа на българите да живеят в по-обширни пространства, а за комфортното пребиваване човек има нужда от поне 30 кв. м. Продължава ръстът в броя на имотите, закупени с цел инвестиция. Макар че при едно проучване в интернет на тема:” имоти в София цени” ще забележим, че цените вече растат, макар и бавно. В първото тримесечие на настоящата година с този мотив с жилище са се сдобили близо ¼ от купувачите, докато делът им в първия месец на 2014 г. е 10%. Друг показател за стабилизирането на пазара е повишаването на броя сделки за жилища над 100 000 евро - за периода януари-март те представляват около 7% от всички. Ценовия сегмент също е променен през последните месеци. Пазарът на жилища продължава да е благоприятен основно за купувачите. Това обаче не означава, че позициите на продавачите са неизгодни, понеже обсъжданите цени на имоти в София са сериозни и обосновани.. Доказателство за това са все по-незначителните отстъпки, които се договарят - 1/3 от сделките през последните 3 месеца са сключени без компромис в цената. Според експертите, това се дължи на постепенното уеднаквяване на очакванията и изискванията на двете страни, което е и ключов фактор за подобряването на пазарните условия. Като резултат от този процес, 46% от сделките за периода са сключени в рамките на едва 1 месец. Глобалната картина на пазара е оптимистична. Без съществени промени остават цените в началните месеци на годината. Средната стойност за София е около 660 евро на кв.м. Запитванията в столицата са главно към райони като Люлин, Надежда, Младост, Овча купел, Борово, Дружба, Красна поляна, Лозенец, Свобода, Стрелбище.

 

Подобни статии от други сайтове
05/04/2016 Съотношението на цени на имоти в София и доходност
В миналото, далеч преди експанзията на жилищното строителство, съотношението между цени на имоти в София и доходност на столичанина е на едни много ниски нива в сравнение с нивата от 1999, 2000, 2001 г. Иначе казано имотите вече са достигнали едни нормални цени, а не както бяха по време на бума. На добре развитите п...
05/04/2016 Релокация на интересите заради атрактивните цени на имоти в София
Българският пазар ще нарасне поради по-високото търсене на имоти в световен мащаб, очакваното удвояване на икономическия ръст от 0.9 до 1,7-1,8% през 2014 г. Не на последно място аргумент ще бъдат предлагането на повече активи и изгодните все още цени на имоти в София. През миналата година в България са отчетени при...
05/04/2016 Положителен ръст на цени на имоти в София
Когато говорим за случващото се на имотния пазар, трябва да отбележим, че това, което се случва в големите градове, се случва със закъснение от около 2-3 години и в малките. Що се касае до София и регистрираните цени на имоти в София, мнението е, че низходящата тенденция на цените на имотите е приключила. Намаля...
05/04/2016 Атрактивни цени на имоти в София стимулират пазара
По показател цени на имоти в София българската столица е сред най-евтините в Европа. Но в същото време тя е най-скъпият град в страната. Както и в останалите държави, страната ни също не беше подмината от глобалната икономическа криза. За кратко време настъпи драстичен срив на цените, квадратният метър на имотите по...
05/04/2016 Достъпните цени на имоти в София активизираха пазара
Атрактивните цени на имоти в София стимулираха интереса на инвеститори. Градът е с много добре развит пазар. Българската столица е сред най-древните в Европа. Територията й е населена още през неолита. В съвременния град търсят препитание хора от страната и чужбина. Все повече се увеличават инвестициите на чужденци,...
Подобни статии от този сайт