Разрешителните за ново строителство в Германия са нараснали с 60%

Ново строителство в ГерманияПрез последните две години цените на жилищата в Германия са се повишили значително, като темпът е изпреварващ инфлацията. Нарастващото търсене, както от чужденци, така и от местни, е спомогнало за повишаване на цените с 20% в някой от регионите. Разрешителните за ново строителство в Германия също са се увеличили с над 60% от 2009 г. насам. Това е държавата, според специалистите, в която има най-голяма връзка между стойността на имота и пазарната му цена, затова е и все по-предпочитана като сигурно място за инвестиции.

Основната част ново строителство Германия предлага в големите си градове. Там е и най-голямото покачване на цените, поради стичането на голям брой германци, които желаят да се възползват от възможностите, които предлага пазара на труда в селищата с над 500 000 жители. Към големите градове клонят амбициите и на чуждестранните инвеститори, които дават допълнителен стимул на пазара.

Столицата Берлин е водеща с темповете си на растеж, преди всичко що се отнася до предлаганото в Германия ново строителство. Основната част от вложенията в нови постройки и дори цели нови квартали, са концентрирани именно в столичния мегаполис. Цените на недвижими имоти в Берлин са два пъти по-високи от средните в страната, като за целия период на кризата, повишението е с 15%. За сравнение, за същото време, стойността на жилищата на средния германец се е увеличила средно с 8%.

На второ място по предлагане на атрактивно ново строителство в Германия, е Мюнхен. Повишението там е с един процент по-високо, в сравнение с третият в класацията Хамбург, където цените на имоти са нараснали с 11%.

Подобни статии от други сайтове
Подобни статии от този сайт