Какво представлява договора за замяна на недвижими имоти в София?

замяна на недвижими имоти в софияДоговорът за замяна на недвижими имоти в София е двустранно споразумение с възмезден характер. В него е съчетан ефекта от реализирането на две последователни покупко-продажби, като насрещните вземания се прихващат. Страните се споразумяват да прехвърлят взаимно собствеността и други права върху недвижим имот. Възможно е заменяните обекти да са неравноценни в имуществено отношение. За да има еквивалентност при престацията, една от страните доплаща разликата. Тези замени са от смесен тип.

Всяка сделка по замяна на имущество е задължително придружена от нотариален акт. По специфичното е, че местния данък, таксата за вписване и нотариалната такса се начисляват върху имота с по-голяма данъчна оценка. Данъчна декларация подава лицето, на което му предстои да придобие имота с по-висока стойност, а данъчния размер възлиза на 2% от оценката на по-скъпия имот.  

Разграничават се няколко основни договорни разновидности при замяна на имот в София. Тя може да стане на принципа на консенсус. При него договора се смята за действителен от момента на постигане на съгласие между страните за размяна, без да се е стигнало до действителното прехвърляне на недвижимите имоти. Бартера може да се осъществи чрез двустранен договор, при който за всеки заменител възникват тежести под формата на задължения. Когато замяна се извърши на база възмезден договор, правата, които се заменят се приемат за еквивалентни и равностойни. Възможно е замяната да се извърши и чрез неформален договор, за който типично е устното споразумение между участниците по сделката за прехвърляне на собственост. Вариация е каузалната договореност, при която страните получават определени права върху имота, обект на замяна.    

Замяна на имот в София може да се направи и по предварителен договор. Действието му е по-скоро описателно, отколкото прехвърлително. Изработва се пред нотариус и включва характеристика на имуществото, което ще се заменя, както и правата на страните по бартерната сделка. Уточнява се кой ще поеме плащането на таксите и дали те ще са солидарно разпределени, вписват се неустойките при разтрогване на сделката, както и момента на замяна на владението върху имуществата.  

При подписването на договор за замяна на недвижими имоти в София се допуска участието на нотариално упълномощено лице като представител на едната от страните по сделката.       

Бартерните споразумения се изповядват пред нотариус в района на имотите. Ако те са в различни градове, заменителите могат да изберат къде да се реализира нотариалното производство. В нотариалния акт подробно се описва какво прехвърлят двете страни и се определят условията на размяната.

Облигаторно е представянето на документ за собственост на заменяните имоти.

Облигаторно е представянето на документ за собственост на заменяните имоти. От документална гледна точка са необходими и данъчни оценки, документ за платени такси, удостоверение за наследници, ако имота е унаследен, пълномощно, ако заменителите не присъстват лично, свидетелство за граждански брак, ако имуществото е семейна собственост. 

Подобни статии от други сайтове
05/04/2016 Замяната на недвижими имоти в София - решение на проблема „Съсобственост“
Характерен както за столицата, така и за останалата част от страната е проблема с разпределянето на унаследено имущество. Един от начините да се избегнат трудностите при делба на съсобственост е посредством замяна на недвижими имоти в София. Когато дадено имущество принадлежи по право на няколко лица, разпорежда...
05/04/2016 Сайтове за замяна на недвижими имоти в София
Наред с увеличаването на офертите за замяна на недвижими имоти в София, нарасна и броя на сайтовете, които са изцяло насочени към бартерната търговия не само със стоки, продукти и услуги, но и с недвижимо имущество. Това е една нестандартна и нетрадиционна договореност, чрез която собствениците на имоти търсят начин...
05/04/2016 Какво предлагат обявите за замяна на недвижими имоти в София
Определящо тенденциите при сделките със замяна на недвижими имоти в София е желанието на мнозинството от софиянци да предложат бартер на голям по квадратура тристаен или двустаен апартамент за едностаен, но разположен в централната част на града или в близост до метростанция. Повечето от обявите са на собственици на...
05/04/2016 Замяна на недвижими имоти в София по време на криза
Недостига на пари в наличност и спестявания в условията на криза изведе на преден план сделките със замяна на недвижими имоти в София. Бартера е един от начините за смяна не само на жилището или квартала, но и на града. По време на икономическа рецесия, софиянци се изправят както пред трудностите с намиране на работ...
05/04/2016 Нарушения при замяна на недвижими имоти в София, които са общинско имущество
Една от най-коментираните практики през последните години е свързана със замяна на недвижими имоти в София, които са общинска собственост. В столицата на страната замени се осъществяват с решение на Столичния общински съвет. По регламент за имотите, представляващи обект на замяна трябва да има издаден акт за общинск...
Подобни статии от този сайт